سیارات

حمیده احمدیان راد

سیارات منظومه شمسیمنظومه شمسی ما از خورشید، هشت سياره و يك سياره كوتوله (و ماه هايشان)، يك كمربند سيارك ها و بسياري از ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ ها تشكيل شده است. خورشيد در مركز منظومه شمسي ما است. سيارات، ماه هايشان، سیارک ها، ستاره هاي دنباله دار و سنگ هاي ديگر همه به دور خورشيد مي گردند.

 

نه سياره اي كه دور خورشيد مي گردند به ترتيب فاصله از خورشيد عبارتند از: تیر (عطارد)، ناهید (زهره)، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون و پلوتون (يك سياره كوتوله).

 

نسبت اندازه های سیارات و خورشید

بزرگ ترين سياره منظومه شمسي ما مشتري است. به دنبال آن زحل، اورانوس، نپتون، زمين، ناهيد، مريخ، تیر و در آخر پلوتون کوچک قرار دارند. مشتري به قدري بزرگ است كه همه سيارات ديگر را مي توان در داخل آن جا داد.

 

سيارات داخلي تر، سيارات خارجي تر

 

سيارات داخلي تر (سياراتي كه نزديك به خورشيد دور آن مي گردند) كاملاً از سيارات خارجي تر (سياراتي كه دور از خورشيد به دور آن مي گردند)، متفاوتند.

 

سيارات داخلي تر عبارتند از: تیر، ناهيد، زمين و مريخ. اين سيارات نسبتاً كوچكند و بيشتر از سنگ تشكيل شده اند و تعداد كمي ماه دارند يا اصلاً ماه ندارند.

 

سيارات خارجي تر عبارتند از: مشتري، کیوان، اورانوس، نپتون و پلوتون (يك سياره كوتوله). آنها اكثراً بسيار بزرگ، اكثراً گازي و حلقه دار هستند و ماه هاي زيادي دارند (به استثناي پلوتون كه كوچك و سنگي است و تنها يك ماه بزرگ و دو ماه ريز دارد).

 

دمای سیاراتدما روي سيارات

 

معمولاً هر چه سيارات دورتر از خورشید قرار گرفته باشند، سردترند. تفاوت ها موقعي رخ مي دهد كه اثر گلخانه اي، يك سياره را گرم مي كند (مثل ناهيد) كه با يك جو ضخيم احاطه شده.

تراكم سيارات

تراکم سیارات

سيارات گازي خارجي تر نسبت به سيارات سنگي داخلي تر تراكم كمتري دارند.

 

زمين متراكم ترين سياره منظومه شمسی است. زحل كمترين تراكم را دارد. به طوري كه روي آب شناور باقي مي ماند.

 

 

 

 

 

جرم سيارات

جرم سیارات

مشتري سنگين ترين سياره است. زحل به دنبال آن است. اورانوس، نپتون، زمين، ناهيد، مريخ، تیر و پلوتون به ترتيب در رده های بعدی قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

جاذبه روی سیارات

نيروهاي جاذبه بر روي سيارات

سياره اي كه سطحش قوي ترين نيروهاي جاذبه اي را دارد، مشتري است. اگرچه زحل، اورانوس و نپتون هم سيارات خيلي سنگيني هستند، نيروهاي جاذبه شان در حد نيروي جاذبه زمين است. اين به خاطر اين است كه نيروي جاذبه اي كه در سطح سياره بر يك شيء وارد مي شود، با جرمش و با معكوس مربع شعاع سياره متناسب است.

طول يك روز در سيارات

طول روز سیارات

 

یک وز مدت زماني است كه طول مي كشد تا يك سياره حول محورش (360 درجه) بچرخد. يك روز بر روي زمين تقريباً 24 ساعت طول مي كشد.

 

سياره اي که طولاني ترين طول روز را دارد ناهيد است. يك روز روي ناهيد 243 روز زميني طول مي كشد (يك روز روي ناهيد بلندتر از سالش است. يك سال روي ناهيد تنها 224.7 روز زميني طول مي كشد).

 

سياره اي که كوتاه ترين طول روز را دارد مشتري است. يك روز روي مشتري فقط 9.8 ساعت زميني طول مي كشد. موقعي كه شما از زمين به مشتري نگاه مي كنيد، مي توانيد بعضي از تغيير شكل هايش را ببينيد.

 

 

سرعت گردش سیارات

متوسط سرعت حركت در مدار سيارات

 

سيارات با سرعت هاي مختلف به دور خورشيد مي گردند. هر سياره موقعي كه به خورشيد نزديك تر مي شود سرعتش زياد مي شود و موقعي كه از خورشيد دور مي شود، سرعتش آهسته تر مي شود (اين قانون دوم حركت سياره اي كپلر است).

 

 

 

 

 

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

 

نقاشی گل ها در گلدان نقره ای

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید