خواندنی هایی درباره سیارات

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

سیاره مشتری

بزرگ ترين سياره:

مشتری است. همه سيارات منظومه شمسی را مي توان داخل مشتري جا داد.

 

 

 

سیاره پلوتونكوچك ترين سياره:

پلوتون است. اين سياره حتي از بسياري از ماه هاي سياره ها از جمله ماه زمین كوچك تر است. تا چندی پیش پلوتون جزو سیارات اصلی در نظر گرفته می شد ولی حالا به عنوان سیاره کوتوله طبقه بندی می شود.

 

مقایسه زمین و ناهیدنزديك ترين سياره از نظر اندازه به زمين:

زهره یا ناهید حدود 95 درصد قطر زمین و 82 درصد جرم زمين را دارد.

 

 

 

 

سیاره مشتری

 

سياره اي كه به نظر مي رسد سنگين ترين سياره است:

مشتري است. يك فرد 45 کیلوگرمی وزنش روي مشتري 115 کیلوگرم مي شود.

 

 

سیاره پلوتونسياره اي كه به نظر مي رسد از همه سبك تر است:

پلوتون است. يك فرد 45 کیلوگرمی وزنش در پلوتون چهار کیلوگرم مي شود.

روي تیر و مریخ وزن يك فرد 45 کیلوگرمی فقط 17 کیلوگرم است.

 

سیاره ناهیدسياره اي كه نزديك تر به زمين دور خورشيد مي گردد:

زهره يا ناهيد است كه تقريباً وقتي خيلي به زمين نزديك مي شود 38 ميليون كيلومتر از آن فاصله دارد.

 

سیاره پلوتونسياره اي كه بلند ترين سال را دارد:

پلوتون است. يك سال روي پلوتون معادل 248.5 سال زميني است.

 

سیاره ناهیدسياره اي كه كوتاه ترين سال را دارد:

زهره يا ناهيد است. طول مدت يك سال روي ناهيد فقط 88 روز از يك سال زميني است.

 

طول روز سیاراتسياره اي كه بلندترين روز را دارد:

ناهيد است. يك روز در ناهيد 243 روز زميني است (يك روز در ناهيد بلندتر از يك سال آن است. يك سال روي ناهيد فقط 224.7 روز زمينی است).

سياره اي با كوتاه ترين روز:

مشتري است. يك روز در مشتري 9.8 ساعت زمينی است. موقعي كه شما از زمين به مشتري نگاه مي كنيد، مي توانيد بخشي از تغيير شكل آن را ببينيد.

 

 

 

تراکم سیاراتمتراكم ترين سياره:

زمين است.

سياره اي با كمترين تراكم يا چگالي

کیوان یا زحل است كه اگر به اندازه كافي آب پيدا شود مي تواند رويش شناور شود.

 

 

 

 

ماه گانیمد سیاره مشتریبزرگ ترين ماه:

گانيمد يكي از ماه هاي مشتري است. اين ماه 5262 كيلومتر (3280 مايل) قطر دارد. يعني بزرگ تر از سياره هاي پلوتون و تیر است و يك سوم زمين قطر دارد.

 

دو ماه كه جو دارند:

تيتان يكی از  ماه های زحل و تريتون يكی از ماه های نپتون هستند.

ماه تریتون سیاره نپتون

ماه تریتون، بزرگ ترین ماه نپتون

ماه تیتان سیاره زحل

ماه تیتان، یکی از ماه های زحل

 

توفان های مشتری

نقطه قرمز مشتری

بزرگ ترين توفان:

نقطه قرمز بزرگ روي مشتري كه توفاني به طول 17000 مايل (28000 كيلومتر)  و عرض 9000 مايل (14000 كيلومتر) دارد. اين توفان به قدري بزرگ است كه مي تواند دو تاي زمين را بپيمايد.

 

 

 

سیاره نپتون

سريع ترين بادها:

روي سطح نپتون است. اين بادها سرعتي بيش از 1500 مايل در ساعت (250 كيلومتر در ساعت) دارند.

 

 

بزرگ ترین آتشفشان منظومه شمسی

بزرگ ترين آتشفشان:

المپوس، بزرگ ترين آتشفشان منظومه شمسي است كه هم اكنون هم خاموش است. اين آتشفشان روي مريخ قرار دارد و 17 مايل (27 كيلومتر) بلندي و بيش از 320 مايل (520 كيلومتر) عرض دارد. اين آتشفشان 200 سال پيش فوران كرد.

 

ماه کالیستوی سیاره مشتریبزرگ ترين چاله برخوردی:

"والهالا" است كه بر روي كاليستو يكي از ماه هاي مشتري قرار دارد. والهالا يك چاله درخشان است كه 600 كيلومتر عرض دارد و حلقه هايي دارد كه تا فاصله تقريباً سه هزار كيلومتری در خارج آن ادامه پيدا كرده اند.

 

 

سیاره ناهیدگرم ترين سياره:

زهره يا ناهيد است كه دمايش به 480 درجه سانتي گراد مي رسد.

 

سیاره پلوتونسردترين سياره:

پلوتون است كه دمايش به 238- درجه سانتي گراد مي رسد.

 

ماه تریتون سیاره نپتونسردترين شيء اندازه گرفته شده:

تريتون است كه ماه سياره نپتون است.

 

 

ماه اروپای سیاره مشتریصاف ترين شيء:

اروپا يكي از ماه هاي مشتري صاف ترين شيء در منظومه شمسي است.

 

ماه نریید سیاره نپتونغير عادي ترين مدار:

متعلق به نريید (Nereid) ماه سياره نپتون است.

 

سیاره پلوتونشيب دارترين مدار از نقطه تلاقي:

پلوتون كه شيب مدارش 17.15 درجه است.

 

سیاره زحلپهن ترين سياره:

زحل پهن ترين سياره در منظومه شمسي است. تفاوت بين قطر خط استوايش و قطر قطبش تقريباً ده درصد است.

 

سیاره پلوتوندورترين سياره از خورشيد:

معمولاً پلوتون دورترين سياره از خورشيد است. اما بعضي وقت ها (در طول يك دوره 20 ساله درهر 248 سال زميني) نپتون دورترين سياره مي شود.

نکاتی درباره سیارات

تقريباً همه سیارات و بعضي از ماه ها جو دارند. جو زمين اصولاً از نيتروژن و اكسيژن تشكيل شده است. ناهيد يك جو ضخيم تشکیل شده از دي اكسيد كربن دارد كه رد پاهايي از گازهان سمي مثل دي اكسيد سولفور هم در آن به چشم مي خورد. جو دي اكسيد كربني مريخ به شدت باريك است. جو مشتري، زحل، اورانوس و نپتون در درجه اول از هيدروژن و هليوم تشكيل شده است. موقعي كه پلوتون به خورشيد نزديك مي شود جوش باريك مي شود ولي وقتي به مناطق بيروني مدارش مي رسد جوش يخ مي زند و به سطح سياره مي رسد. در اين وضعيت پلوتون مثل يك شهاب سنگ مي شود.

در منظومه شمسي ما 156 قمر طبيعي (ماه) شناخته شده وجود دارد كه در مدارهايي دور سيارات مي گردند. بعضي از اين ماه ها جو دارند مثل تيتان، ماه سياره زحل. بعضي حوزه هاي مغناطيسي دارند مثل گانيمد (Ganymede) كه ماه مشتري است. يو (Io) ماه مشتري از نظر آتشفشاني فعال ترين شیء  منظومه شمسي است. ممكن است يك اقيانوس زير پوسته منجمد شده اروپا (europa) يكي از ماه هاي مشتري وجود داشته باشد. چون تصاوير، حركت صفحات پوسته يخي گانيمد ماه ديگر مشتري را از نظر تاريخي نشان مي دهد. بعضي از ماه هاي سيارات ممكن است در واقع خرده های سيارات باشند كه درجاذبه يك سياره گرفتار شده باشند.

 

از سال 1610 تا سال 1977 همه فكر مي كردند كه زحل تنها سياره اي است كه حلقه دارد. اما حالا مي دانيم كه مشتري، اورانوس و نپتون هم سيستم هاي حلقه اي دارند گرچه حلقه های زحل از دور از همه بزرگ تر به نظر مي رسد. اندازه اشيای موجود در اين سيستم هاي حلقه اي از گرد و غبار تا تخته سنگ هايي به بزرگي يك خودرو است.

 

بيشتر سياره ها حوزه هاي مغناطيسي دارند كه به داخل فضا گسترش پيدا كرده است و جو مغناطيسي دور هر سياره را تشكيل داده است. اين جو مغناطيسي با سياره مي چرخد و تمام اشيايي را كه جارو كرده است هم با آن مي چرخد. خورشيد يك جو مغناطيسي دارد كه تمام منظومه شمسي را احاطه كرده است.

 

پرسش

آیا این جمله درست است یا نادرست: سیاره ای که بزرگ تر است نیروی جاذبه بیشتری هم دارد.

الف) درست

ب) نادرست

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn