تأثیر مورچه ها بر محیط اطرافشان

حمیده احمدیان راد

مورچه هافعاليت مورچه ها هم به عنوان مهندسان اكوسيستم و هم به عنوان شكارچي تأثير عظيمي بر محيط زيست محلي به جا مي گذارد.

مورچه ها دو اثر مجزا بر محيط به جا مي گذارند. اثر اول اين است كه با لانه سازي خاك را حركت مي دهند و با جمع آوري غذا بر ميزان مواد مغذي خاك اثر مي گذارند. اين فعاليت مي تواند به شكل غيرمستقيم بر جمعيت بومي بسياري از جانوران از تجزيه كنندگان گرفته تا گونه هايي كه در بخش هاي خيلي بالاتر زنجيره غذايي قرار دارند اثر بگذارد.

تأثير دوم اين است كه آنها طيف گسترده اي از جانوران ديگر را شكار مي كنند. برخي از جانوراني كه به وسيله اين مورچه ها شكار مي شوند جثه بزرگ تري نسبت به خودشان دارند و از سوي شمار عظيمي از مورچه هاي كارگر مورد حمله قرار گيرد.

مورچه ها شكارچيان بسيار مؤثري هستند و تعدادشان در ابعاد زيادي رشد مي كند. آنها همچنين بسيار مهاجمند و از منابع و محيط زندگيشان درمقابل شكارچيان ديگر دفاع مي كنند. همه اينها به اين معني است كه مورچه ها تأثيري قوي بر محيط اطرافشان به جا مي گذارند.

حتي اگر از شكارچي بودن مورچه ها صرف نظر كنيم، باز هم حضور آنها مي تواند به افزايش ميزان تراكم و تنوع ديگر گروه هاي جانوري منجر شود. به عنوان مثال آنها با به جا گذاشتن تأثيري بزرگ بر زنجيره غذايي مراتع نقشي كليدي را در اين محيط ايفا مي كنند.

تراكم پايين مورچه ها در يك منطقه ميزان تنوع و تراكم جانوران ديگر به ويژه تراكم گياهخواران و تجزيه كنندگان را در آن منطقه افزايش مي دهد. وقتي مورچه ها تراكم هاي بالاتري دارند، يا تأثيري ندارند يا اثر معكوسي دارند.

اگر جمعيت مورچه ها كم باشد تأثيرشان بر سطح مواد مغذي خاك و گروه هاي جانوري مثبت است، اما در صورتي كه شمار مورچه ها افزايش يابد، اثرشان به عنوان شكارچي بزرگ تر است.

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

نوروزنوروز مبارک

سرگذشت نوروز و تقویم ایرانی

قدمت رسم نوروز به پانزده هزار سال قبل- یعنی به زمان قبل از آخرین عصر یخبندان- می رسد...

درباره حاجی فیروز

به احتمال قوی حاجی فیروز جایگزین تمامی سرگرم کننده های دیگر سال نو مانند میر نوروزی، غول بیابانی، آتش افروز و ... شده است...

چگونگی برگزاری نوروز در گذشته و اکنون

در دوران ساسانیان  مقدمات نوروز حداقل 25 روز پیش از نوروز آغاز می شد...

چشم انداز آبشار نیاگارا از دور

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

» واقعیت هایی درباره اقیانوس ها

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید