صخره های مرجانی چگونه هستند؟

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

سرزمین های قطبی شمالی - قاره قطب جنوببیابان تندراغارشهرمنطقه ساحلیتایگا (جنگل با درختانی با میوه مخروطی) - جنگل های برگریز معتدل - علفزار - علفزار گرمسیری استوایی - مرغزار - جنگل های بارانی استوایی - باتلاق با آب تازه - تالاب - مرداب - اقیانوس - منطقه درون جزرومدی - صخره های مرجانی - منطقه نور خورشید اقیانوس

صخره مرجانی در صخره هاي مرجاني محيط های زندگي اقيانوسي گرم، روشن و كم عمق و غني از زندگي هستند. ساختمان عظيم صخره از جنس مرجان آبي است که جانوران ريز در محیط آن زندگي مي كنند. موقعي كه مرجان ها مي ميرند، به صورت يك ساختمان سنگي سخت ساخته شده از سنگ آهك در می آیند.

مرجان ها براي بسياري از جانداران پناهگاهي فراهم مي كنند. این جانداران شامل اسفنج ها، ماهي ها (مثل كوسه صخره اي سرسیاه، گروپرز groupers (نوعي ماهي مناطق گرمسيري)، ماهي دلقكي، مارماهي،‌ طوطي ماهي، قاشقك و عقرب ماهي)،‌ ستاره دريايي، لاله نعمان، ستارگان دريايي (شامل destructive Crown of Thorns)، سخت پوستانی (مثل خرچنگ و ميگو)،‌ لاك پشت، مار دريايي، حلزون و نرم تنان (مثل اختاپوس، حلزون گرمسيري مارپيچي و حلزون دوكفه اي) است. پرندگان هم از جانوران صخره اي مرجاني برای خودشان مهمانی ترتیب می دهند.

انواع مرجان ها: دو نوع از مرجان ها وجود دارند: مرجان سخت و مرجان نرم. مرجان های سخت (مثل مرجان مغزي و مرجان شاخ گوزنی elkhorn) اسكلت هاي سنگ آهكي سختي دارند كه پايه صخره هاي مرجاني را تشكيل مي دهند. مرجان هاي نرم (مثل انگشتان دريايي و تازيانه هاي دريايي) صخره ها را نمي سازند.

صخره هاي مرجاني در كجاها هستند؟ صخره های مرجانی در آب های گرم كم عمق، معمولاً نزديك به خشكي و بيشتر در مناطق گرمسيري به وجود مي آيند. مرجان ها دماهاي بين 70 و 85 درجه فارنهايت (21 تا 30 درجه سانتي گراد) را ترجيح مي دهند. صخره هاي مرجاني در ساحل شرقي آفريقا، ساحل جنوبي هند در درياي سرخ و در ساحل هاي شمال شرقي و شمال غربي استراليا و در پولینزي هستند.

صخره گرت بریر The Great Barrier Reef  (از ساحل استراليا) بزرگ ترين صخره مرجاني در جهان است که بيش از 1257 مايل يا 2000 كيلومتر طول دارد.

انواع صخره ها:

انواع مختلفي از صخره های مرجانی وجود دارد که شامل اینها است:

-صخره هاي حاشيه دار: صخره هايي هستند كه در امتداد خط ساحي شكل مي گيرند. آنها روي فلات قاره در آب كم عمق هستند.

-صخره هاي سدي: به موازات خط ساحلي اما دورتر از آن گسترش پیدا می کنند. معمولاً به وسيله مرداب عميق از خشكي جدا مي شوند. آنها به این خاطر صخره هاي سدي ناميده مي شوند، که سدی بين مرداب و دريا به وجود می آورند و مانع کشتی رانی می شوند.

-جزیره های مرجاني: حلقه هايی مرجاني هستند كه در نوك آتشفشان هاي خالي و غرق شده قديمي در اقيانوس توسعه می یابند. آنها شروع مي كنند به این که به صورت صخره هاي حاشیه ای، يك جزيره آتشفشاني را در بر بگیرند. سپس هنگامي كه آتشفشان در مرجان غرق می شود، صخره به گسترشش ادامه مي دهد و در نهايت تنها صخره باقي مي ماند.

-صخره هاي مرجاني درخطر: بسياري از صخره هاي مرجاني در حال مرگند. تهديد اصلي براي صخره هاي مرجاني آلودگي آب (ناشی از زايدات كشاورزي و فاضلاب)، جمع آوری سهل انگارانه گونه های مرجانی و نیز به خاطر این است که گل و لای ناشی از طرح های ساختمانی یا حفاری ها به آب های محدوده صخره ریخته می شود و مرجان ها را که نیاز به نور دارند می کشد.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/biomes/coralreef/coralreef.shtml

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn