آناتومی گوش

دکتر مونا زارع

گوش انسان نقش دوگانه شنوايي و تعادل دارد و بنابراين به دستگاه شنوايي، دستگاه شنوايي تعادلي نيز مي گويند.

ساختمان گوش از سه قسمت تشكيل شده است:

1-گوش خارجي

2-گوش مياني

3-گوش داخلي

ساختمان گوش

بخش خارجي و مياني صرفاً نقش انتقال صوت را دارند. ولي گوش داخلي عمل دوگانه تعادلي و شنوايي را انجام می دهد.

منابع مطالب مربوط به بخش گوش: درسنامه دستگاه شنوايي- فصول آناتومي- جنين شناسي- فيزيولوژي-‌ مولفان: دكتر رضا ماستري فراهاني ، دكتر فرهاد گرجي- دكتر فرشته معتمدي (و ساير همكاران)- دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

آناتومي گري براي دانشجويان- جلد سوم (سروگردن)- تأليف: ريچارد درك، وين وگل، آدام ميچل- مترجمان: دكتر غلامرضا حسن زاده، دكتر فريد الوالحسني، دكتر بهنام الدين جامعي، دكتر ندا فرزانه- انتشارات برنا.

آناتومي عمومي- مؤلفان: دكتر محمد علي نراقي، دكتر پريچهر پاسخبخش، دكتر مهدي مهدي زاده،‌ دكتر محمد تقي جغتايي/ نشر اشراقيه.

مطالب جدید

این صفحه را در گوگل محبوب کنید