آناتومی لوزالمعده (پانکراس)

دکتر مونا زارع

پانكراس (لوزالمعده) به همراه كبد، از غدد دستگاه گوارش هستند. از نظر لغوي pan به معني همه (all) و kreas به معني گوشت و تن است (در فارسي به آن خوش گوشت هم مي گويند). اين غده از بافت نرم لوبوله (بخش بخش كوچك) تشكيل شده است. محل آن ديواره پشتی شكم، پشت معده است و از دوازدهه تا طحال (به صورت تقريباً افقي) كشيده شده است. پانكراس در جلوي مهره هاي اول و دوم كمري قرار دارد و داراي رنگ صورتي مايل به خاكستري و بافتي نسبتاً ترد است. طول پانكراس (لوزالمعده) حدود 15 تا 20 سانتي متر و عرض آن حدود 2.5 تا چهار سانتي متر است. ضخامت آن حدود يك تا دو سانتي متر است و وزن آن حدود 90 گرم است.

محل قرارگیری پانکراس

پانكراس يك غده دوگانه است و هم داراي ترشحات برون ريز و هم درون ريز است. ترشحات برون ريز پانكراس شامل شيره هاي گوارشي كه وارد دوازدهه مي شود است. ترشحات درون ريز آن هورمون هاي انسولين و گلوكاگون هستند كه وارد خون مي شوند. ساختمان برون ريز پانكراس مانند غدد بزاقي است. مجاري كوچكي كه ترشحات برون ريز پانكراس را جمع آوري مي كنند، به مجاري بزرگ تر تخليه مي شوند و درنهايت وارد يك مجراي اصلي مي شوند و از طريق مجاري اصلي وارد دوازدهه مي شوند. قسمت درون ريز پانكراس از دستجاتي از سلول ها به نام جزاير لانگرهانس تشكيل مي شود كه اگرچه كمتر از 0.20 حجم پانكراس را تشكيل مي دهد ولي نقش مهمي در تنظيم متابوليسم (سوخت و ساز) بدن دارد.

ساختمان پانکراس

سلول هاي بخش درون ريز و برون ريز پانكراس از شبكه مجزايي از مويرگ ها خونرساني مي شوند.

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

 

نقاشی کشتی بادبانی

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید