هوا چیست؟

حمیده احمدیان راد

هوا تركيبي از گازها است كه زمين را احاطه كرده اند. هوا اغلب جو ناميده مي شود. هوا خشكي و دريا را فراگرفته و تا منطقه دوري بالاي سطح زمين مي رسد. ما نمي توانيم آن را ببينيم، ببوييم يا مزه كنيم. موقعي كه باد مي وزد شما هوا را در مقابل بدنتان احساس مي كنيد.

بدون هوا، امكان حيات بر روي زمين وجود نداشت. چراكه همه موجودات زنده به هوا نياز دارند تا زنده بمانند. شما همين حالا هم هوا را تنفس مي كنيد. شما بايد هوا را تنفس كنيد تا زنده بمانيد.

هوا

گياهان دي اكسيد كربن را از هوا مي گيرند. آنها از دي اكسيد كربن و آب استفاده مي كنند تا قندي را كه براي به دست آوردن انرژي نياز دارند بسازند. در اين فرايند گياهان اكسيژن را از برگ هايشان بيرون مي دهند.

همچنين هوا از زمين در مقابل اشعه مضر خورشيد و اشياي ديگري كه از فضاي خارجي تر مي آيند محافظت مي كند. همچنين هوا گرمايي را كه از خورشيد مي آيد حفظ می کند. وقتي هوا به قدر كافي گرماي زمين را حفظ می کند، از زندگي حمايت مي شود. ابرهايي هم كه در هوا تشكيل مي شوند، آب را به شكل باران يا برف براي ما به همراه مي آورند.

گازهاي اصلي موجود درهوا نيتروژن و اكسيژن هستند. نيتروژن تقريباً چهار پنجم حجم هوا را تشكيل مي دهد. اكسيژن حدود يك پنجم آن را تشكيل مي دهد. هوا حاوي مقادير ريزي از گازهاي ديگر مخصوصاً آرگون هم هست.

به خصوص بعضي از گازهاي جو (هوا) مهم هستند. موقعي كه انسان ها و جانوران تنفس مي كنند، اكسيژن را از هوا مي گيرند و آن را به صورت گازي به نام دي اكسيد كربن پس مي دهند.

زمين پر از هوا است. اما بعضي از كارهايي كه انسان ها انجام مي دهند هوا را كثيف يا آلوده مي كند. آلودگي هوا مشكلي جدي در بسياري از شهرهاي بزرگ است. هواي آلوده براي سلامتي ما ضرر دارد و به گياهان و جانوران هم آسيب مي رساند. حتي به بناها آسيب مي رساند و مي تواند آب و هواي زمين را تغيير دهد. براي مثال موقعي كه سوخت ها مي سوزند گاز دي اكسيد كربن وارد جو مي شود. دانشمندان باور دارند كه اين دي اكسيد كربن مانند يك پوشش است كه گرما را نزديك زمين نگه مي دارد. آنها فكر مي كنند كه به اين ترتيب زمين گرم تر مي شود. اين فرايند گرم شدن زمين ناميده مي شود.

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

آیا می دانید که

-آیا می دانید که یونانیان باستان برای اولین بار از هویج به عنوان شکلی از دارو استفاده کردند و نه میوه

-آیا می دانید که کوکا کولا در سال 1886 در اصل به عنوان یک «آشامیدنی فکری» برای افزایش قدرت مغز معرفی شد

ادامه مطلب

نقاشی فراخوان ارتش

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

» وقایع عصر حجر در ایران

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید