اقيانوس هاي زمين

خانه ما زمین اقیانوس هایی دارد که بیشتر آن را پوشانده اند و قاره هایی دارد که بالای سطح دریا قرار دارند. زندگي روي سياره زمين از درياها منشأ گرفته و اقيانوس ها در ادامه به خانه جانوران زنده شناور تبديل شده اند.

 

اقيانوس ها بيشتر سطح زمین يعني حدود 70 درصد سطح زمين را مي پوشانند. اقيانوس ها 97 درصد ذخيره آب روي زمين را در خود دارند. يعني تنها حدود سه درصد آب سطح زمين شيرين است. 78 درصد بارندگي كره زمين بر روي اقيانوس ها رخ مي دهد و اقيانوس ها منبع 86 درصد بخار آب كره زمين هستند. اقيانوس هاي زمين در منظومه شمسي بي همتا هستند. هيچ سياره ديگري در منظومه شمسي آب مايع ندارد (اگرچه يافته هاي اخير نشان مي دهد كه مريخ ممكن است در گذشته هاي نزديك مقداري آب مايع داشته است).

 

كاركرد اقيانوس ها

اقيانوس هاي زمين كاركردهاي زيادي دارند. مخصوصاً بر روي دما و هوا تأثير مي گذارند. اگر اقيانوس وجود نداشت و همه زمين خشكي بود, اثر گلخانه اي دماي زمين را بسيار بالا مي برد. اين چرخه آب ست كه مانع مي شود تا زمين به خاطر اثر گلخانه اي خيلي گرم شود. اگر زمين جو كنوني خود را داشت ولي اقيانوس نداشت و انرژي تابشي معادل همين انرژي اي كه حالا به زمين مي رسد وجود داشت، دماي سطح زمين به 67 درجه سانتي گراد مي رسيد. اما اين اتفاق نمي افتد چون اقيانوس ها بيشتر گرمايي كه از خورشيد به زمين مي رسد را ذخيره مي كنند.

اقيانوس كه پيوسته در حال حركت است، اين انرژي گرمايي را در سراسر كره زمین پخش مي كند. اين كار باعث مي شود خشكي هاي زمين و نيز هوا در طول زمستان گرم و در طول تابستان خنك شوند. به عبارتي اقيانوس ها دماي زمين را معتدل نگه مي دارند.

 

چرخه آب

 

چرخه آب به اين شكل است كه نور خورشيد سطح آب را گرم مي كند. درياها گرمايشان را از طريق تبخير از دست مي دهند. بادها بخار آب را از سطح درياها دور مي كنند. موقعي كه بخار آب به صورت باران ريزش مي كند، گرما را آزاد مي كند كه هوا را گرم مي كند و چرخش را درجو به راه مي اندازد. به عبارتي چرخه آب شامل بخار شدن آب از سطح اقيانوس و سطح خشكي، انتقال بخار آب به وسيله جو، بارش به اقيانوس و سطح زمين، انتقال آب از مناطق خشكي به داخل اقيانوس و بازگشت جريان آب تازه از خشكي به اقيانوس است.

 

شارژ الكتريكي مولكول هاي آب به آب اين توانايي را مي دهد تا اتم هاي مواد ديگر را جذب كند. اين كيفيت به آب اجازه مي دهد تا بسياري از مواد را حل شده نگه دارد. توانايي آب در نگهداري مواد حل شده به آن اين قدرت را مي دهد تا سنگ ها را تجزيه كند. آب مايع روي زمين نه تنها روي زمين تأثير مي گذارد بلكه بر داخل زمين هم اثر مي گذارد. آب در سنگ هاي طبقات پايين تر زمين, درجه حرارت ذوب سنگ را پايين تر مي آورد. آب, سنگ ها را ضعيف مي كند و فرايند ذوب شدن سنگ ها در زير سطح زمين را آسان تر مي كند.

 

مقدار شوري

 

مقدار شوري آب اقيانوس ها متفاوت است. اقيانوس ها و درياها تقريباً 5 ضربدر 10 به توان 16 تن نمك دارند. يك فوت مكعب از آب دريا به طور متوسط 2.2 پوند نمك دارد.

 

از نظر وزني حدود 3.5 درصد از اقيانوس ها نمك است. به عبارتي ميزان نمك  در 1000 پوند آب 35 پوند است.

 

شورترين آب، آب درياي سرخ و خليج فارس است كه شوري آنها حدود 40 پوند در 1000 پوند آب است. درياهايي كه كمترين شوري را دارند در مناطق قطبي هستند كه هم ذوب يخ قطبي و هم مقدار زياد باران ميزان نمك را كم مي كند.

 

نمك هاي دريا

قسمت در هزار

كلريد

3/19

سديم

7/10

سولفور

7/2

منيريوم

3/1

كلسيوم

4/0

پتاسيوم

4/0

بي كربنات

15/0

بروميد

07/0

ديگر

06/0

كل نمك

08/35

 

اقيانوس هاي زمين

 

اقيانوس هاي زمين همه به هم متصلند. زمين پنج اقيانوس دارد كه عبارتند از: اقيانوس آرام، آتلانتيك، اقيانوس هند، اقيانوس منجمد جنوبي و اقيانوس منجمد شمالي. همچنين تعداد زيادي دريا وجود دارد (درياها شاخه هاي كوچك تري از اقيانوس هستند). بزرگ ترين درياها درياي چين جنوبي، درياي كاراييب و درياي مديترانه هستند.

 

بيشترين عمق (فوت)

عمق متوسط (فوت)

وسعت(مايل مربع)

اقيانوس

چاله ماريانا 36200 فوت

15215

64186000

اقيانوس آرام

چاله پورتوريكو 28231 فوت

12881

33420000

اقيانوس آتلانتيك

چاله جاوه 25344 فوت

13002

28350000

اقيانوس هند

پايانه جنوبي چاله ساندويچ جنوب 23736 فوت يا 7235 متر

13100-16400

7848300

اقيانوس جنوبي

گودال اوراسيا 17881 فوت

3953

5106000

اقيانوس منجمد شمالي

 

چه چيزي باعث ايجاد موج در اقيانوس مي شود؟

 

باد امواج را در سطح اقيانوس ها و درياچه ها به وجود مي آورد. باد در حين اصطكاك بين مولكول هاي هوا و مولكول هاي آب مقداري از انرژيش را به آب انتقال مي دهد. بادهاي قوي تر مثل باد هاي توفاني موج هاي بزرگ تري را به وجود مي آورند. شما مي توانيد با فوت كردن به سراسر يك كاسه آب موج هايي در ابعاد كوچك بسازيد.

 

امواج آب به طور افقي حركت نمي كنند. آنها فقط رو به پايين و بالا حركت مي كنند (يك موج جريان آب را ايجاد نمي كند).

 

تسونامي (بعضي وقت ها امواج جزر و مدي ناميده مي شود) با امواج سطحي متفاوت است. تسونامي معمولاً به وسيله زلزله هاي زير آبي، انفجارهاي آتشفشاني و ريزش كوه ايجاد مي شود.

 

چه چيزي باعث ايجاد جزر و مد مي شود؟

 

جزر و مدها , بالا رفتن و پايين افتادن دوره اي بدنه بزرگي از آب هستند. جزر و مدها به وسيله كنش و واكنش جاذبه اي بين زمين و ماه به وجود مي آيند. كشش جاذبه اي ماه باعث مي شود اقيانوس ها به سمت ماه بالا بروند و برآمده شوند. برآمدگي ديگري هم رخ مي دهدكه عكس شرايط قبلي ست. يعني زماني كه زمين به جانب ماه كشيده مي شود. از آنجايي كه موقعي كه اين اتفاق مي افتد زمين مي چرخد، هر روز دو جزر و مد در اقيانوس ها رخ مي دهد.

 

چرا اقيانوس آبي ست؟

 

نور خورشيد از همه رنگ هاي رنگين كمان تشكيل شده. اين رنگ ها عبارتند از: قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي و بنفش. از قسمت سطح آب، مقداري از نور خورشيد منعكس مي شود كه اين نور رنگ آسمان را بازتاب مي دهد. بخشي از نور خورشيد هم به داخل آب نفوذ مي كند و به وسيله ريز موج ها و ذرات، در آب پخش و پراكنده مي شود. در قسمت عميق آب, بيشتر نور خورشيد به وسيله اكسيژن در آب پراكنده مي شود، و اين قسمت آب هم بيشتر نور آبي را پراكنده مي كند.

 

آب بيشتر نور قرمز موجود در نور خورشيد را جذب مي كند. اما توزيع و پخش نور آبي را افزايش مي دهد.

 

بعضي از درياهايي كه رنگشان تک است:

درياي سرخ اغلب قرمز به نظر مي رسد و اين به خاطر خزه هاي قرمزي ست كه در اين دريا زندگي مي كنند. درياي سياه تقريباً سياه به نظر مي رسد به خاطر اين كه در آن هيدروژن سولفيد تجمع زيادي دارد (كه به رنگ سياه ظاهر مي شود).

 

دليل تأخير در ايجاد حيات پيچيده اقیانوسي

 

سمي بودن ممكن است گسترش موجودات پيچيده در اقيانوس ها را به تأخير انداخته باشد. يك تحقيق نشان مي دهد آب هاي غني از  سولفید هيدروژن و فقر اكسيژن عامل به تأخیر افتادن گسترش اشکال حيات پیچیده در اقیانوس هاي عصر باستان است. اين تحقيق براساس بررسي ترکیبات اقیانوس ها در 550-700 ميليون سال پیش انجام شده. داده هاي جمع آوري شده از سنگ هاي باستاني نشان مي دهد در مقایسه با اقیانوس هاي كنوني، اقیانوس های عمیق دوران اوليه اکسیژن کمتري داشته اند و بين یک وضعيت غنی از آهن و يك وضعيت غني از سولفيد هیدروژن سمي در نوسان بوده اند.

 

مقالات مرتبط:

زمین

جو زمین

اقیانوس های زمین

چرخه آب شناسی

چرا آسمان زمین آبی ست

اثر گلخانه ای

کج بودن محور و فصل های زمین

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند

داخل زمین

مگنتوسفر زمین

جرم زمین چگونه تعیین می شود

صفحات و قاره های زمین

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

 

نقاشی آسودگی

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید