دوزیستان چگونه هستند؟

Image دوزیستان بی مهرگانی هستند که بخشی از زندگی شان را زیر آب می گذرانند (آنها در آب با آبشش تنفس می کنند) و بخشی از زندگیشان را روی خشکی سپری می کنند (در خشکی با شش ها تنفس می کنند). دوزیستان خونسردند و دمای بدنشان به دمای محیطشان بستگی دارد. گروه های سوسمارهای آبی و سمندرها، قورباغه ها و وزغ ها و نیز سیسلین ها گروه های اصلی دوزیستانند. (به مطلب حقایقی درباره دوزیستان مراجعه کنید.)

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

چیستان

آن چیست که به آسانی از هر دری وارد می شود؟ آن چیست که روی اجاق می نشیند بدون این که خودش بسوزد؟ آن چیست که روی میز می نشیند بدون این که شرمنده شود؟

پاسخ

قصه مصور

مهندسی فضایی ها

نقاشی فیلسوفی در حال سخنرانی در جهان نما

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

این صفحه را در گوگل محبوب کنید