تصورات اشتباه درباره هورمون تستوسترون

 حميده احمديان راد

تستوسترونوقتي صحبت از هورمون ها مي شود، در ميان آنها تستوسترون شهرت چندان خوبي ندارد. بسياري عقيده دارند كه اين هورمون عامل اصلي در تمايل افراد به پرخاشگري است. حتي بعضي از زنان نيز آن را عامل هر رفتار كليشه اي مردانه از علاقه افراطي برخي به ورزش گرفته تا تمايل به نافرماني مي دانند. اما آزمايشاتي اين تصور كليشه اي را زير سؤال برده است.

به طور كلي مدل هاي زيست شناسي و فيزيولوژيكي و همين طور تحقيقاتي كه درباره جانوران انجام مي شود، حاكي از اين است كه تستوسترون نقش كليدي در تعاملات اجتماعي بازي مي كند. شواهدي كه از مطالعات جانوري در اين زمينه وجود دارد، مربوط به جوندگان است. اين مطالعات نشان مي دهد كه تستوسترون باعث بروز رفتارهاي تهاجمي به اشكال مختلف مي شود.

عامه مردم هم اين يافته ها را به انسان ها تعميم مي دهند و رفتار جانوران را با رفتار انسان ها مطابقت مي دهند. آنها به اين ترتيب نتيجه گيري مي كنند كه تستوسترون رفتارهاي ضداجتماعي، خودخواهانه و يا حتي تهاجمي را در انسان به وجود مي آورد.

بسياري از محققان اين فرضيه هاي عوامانه مبني بر اين كه تستوسترون در بروز رفتارها و تعاملات اجتماعي ستيزه جويانه نقش اساسي دارد را زير سؤال مي برند. چراكه شواهدي كه براي اثبات اين ديدگاه وجود دارد كم و پراكنده است. یک سری از آزمایشات نیز به شكلي علمي باورهاي عاميانه در زمينه تستوسترون را با چالش مواجه كرده است. محققان با دادن تنها يك دوز زير زباني تستوسترون به تعدادي از زنان مشاهده كردند كه تستوسترون موجب افزايش تعاملات منصفانه در آنها شد و به اين وسيله تضادها و اختلافات در تعاملات كاهش و كيفيت تعاملات اجتماعي افزايش يافت.

نكته ديگر در اين آزمايش اين بود كه افراد مورد آزمايشي كه فكر مي كردند به آنها تستوسترون رسيده-صرف نظر از اين كه آيا واقعاً به آنها تستوسترون رسيده بود يا نه-نسبت به كساني كه مي دانستند شبه دارو مصرف كرده اند بسيار غيرمنصفانه تر رفتار مي كردند. بنابراين به نظر مي رسد كه فرضيات عوام درباره تستوسترون تأثير به شدت منفي اي بر روي افراد مورد آزمايش و انصاف در پيشنهاداتشان به جا گذاشته بود. در حالي كه در اين آزمايش در واقع تستوسترون موجب افرايش اساسي در پيشنهادات منصفانه شده بود.

منبع: http://www.nature.com/news

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

 

خارها و گل ها در گلدان شیشه ای روی میز با رومیزی، 1677. اثر ویلم ون ایسلت (1683-1627) نقاش آلمانی سبک باروک. محل نگهداری اثر مجموعه ای خصوصی. اندازه اثر 58 در 46.4 سانتی متر.

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید